Giá vàng sjc

Loại Giá mua Giá bán
SJC 1L, 10L, 1KG
72,300,000
73,500,000
SJC 5c
72,300,000
73,520,000
SJC 2c, 1C, 5 phân
72,300,000
73,530,000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
61,250,000
62,350,000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ 61,250,000
62,450,000
Nữ Trang 99,99%
61,150,000
62,050,000
Nữ Trang 99%
60,236,000
61,436,000
Nữ Trang 68%
40,348,000
42,348,000
Nữ Trang 41,7%
24,027,000
26,027,000