Giá vàng PNJ

Loại Giá mua Giá bán
Vàng miếng SJC 999,9
72,400,000
73,600,000
Nhẫn Trơn PNJ 999,9
61,300,000
62,450,000
Vàng Kim Bảo 999,9
61,300,000
62,450,000
Vàng Phúc Lộc Tài 999,9
61,300,000
62,500,000
Vàng nữ trang 999,9
61,250,000
62,050,000
Vàng nữ trang 999
61,190,000
61,990,000
Vàng nữ trang 99
60,530,000
61,530,000
Vàng 750 (18K)
45,290,000
46,690,000
Vàng 585 (14K)
35,050,000
36,450,000
Vàng 416 (10K)
24,560,000
25,960,000
Vàng miếng PNJ (999,9)
61,300,000
62,500,000
Vàng 916 (22K)
56,440,000
56,940,000
Vàng 650 (15,6K)
39,080,000
40,480,000
Vàng 680 (16,3K)
40,940,000
42,340,000
Vàng 610 (14,6K)
36,600,000
38,000,000
Vàng 375 (9K)
22,020,000
23,420,000
Vàng 333 (8K)
19,230,000
20,630,000