Giá vàng Giao Thuỷ Hải Hậu

LOẠI VÀNGMUA VÀOBÁN RA
VÀNG 99,9%5.530.0005.610.000