Giá vàng Doji

Loại Giá mua Giá bán
SJC
72,400,000
73,600,000
AVPL
72,400,000
73,600,000
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
61,300,000
62,400,000
Nguyên liệu 99,99
61,200,000
61,650,000
Nguyên liệu 99,9
61,100,000
61,500,000
Nữ trang 99,99
60,900,000
62,150,000
Nữ trang 99,9
60,800,000
62,050,000
Nữ trang 99
60,100,000
61,700,000
Giá Nguyên Liệu 18K
45,500,000
Giá Nguyên Liệu 16K
41,400,000
Giá Nguyên Liệu 15K
37,860,000
Giá Nguyên Liệu 14K
35,700,000
Giá Nguyên Liệu 10K
27,280,000