Giá vàng bảo tín minh châu

Loại Giá mua Giá bán
VÀNG MIẾNG VRTL
61,780,000
62,880,000
NHẪN TRÒN TRƠN
61,780,000
62,880,000
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG
61,780,000
62,880,000
VÀNG MIẾNG SJC
72,320,000
73,480,000
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999,9
61,400,000
62,600,000
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99,9
61,300,000
62,500,000
VÀNG NGUYÊN LIỆU
61,000,000